Μαθητές παρακολουθούν μάθημα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Αλκή

Λύκειο

Πενταμελή Τμήματα
Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικοί
Ενισχυμένο Πρόγραμμα
Ώρες μελέτης
Έλεγχος και αξιολόγηση φοίτησης
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Αλκή, με το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές της και τις οικογένειές τους που τον διακρίνει, αναγνωρίζει την ανάγκη της διαρκούς καθοδήγησης των μαθητών πέρα από τους διδάσκοντες και τους Διευθυντές Σπουδών και από τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες που συνδυάζουν την γνωστική επάρκεια με την επαγγελματική εμπειρία και την απαραίτητη συναισθηματική απόσταση από τους μαθητές.

Οι συνεργάτες μας επισκέπτονται τον χώρο μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και έτσι οι μαθητές μας και οι γονείς τους αποφεύγουν την ανάγκη αναζήτησης ανεξάρτητων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την συνακόλουθη σπατάλη χρόνου και χρήματος.

Η παρέμβαση των συνεργατών μας έγκειται σε τρεις άξονες:

  • Ομαδικά: κατευθύνουν τους μαθητές ανά τμήμα σε θέματα ευρύτερα, όπως η στρατηγική διαχείρισης χρόνου, η αντιμετώπιση διασπαστικών παραγόντων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και ο παράγοντας του άγχους.
  • Εξατομικευμένα: κάνοντας χρήση των πληροφοριών που προκύπτουν από τις γραπτές δοκιμασίες, την προφορική αξιολόγηση από τους επιμέρους διδάσκοντες και τα πορίσματα των συντονιστικών ακαδημαϊκών συνεδριάσεων- παρεμβαίνουν σε κατ' ιδίαν συναντήσεις σε όποιον μαθητή κρίνει αναγκαίο με σκοπό την καλύτερη δυνατή έκβαση της προσπάθειάς του.
  • Ειδικότερα στο ζήτημα μαθητών με διεγνωσμένες ή μη μαθησιακές δυσκολίες ο ρόλος τους είναι κομβικός στην καθοδήγηση τόσο των διδασκόντων όσο και των ίδιων των μαθητών και των γονέων τους.

Η συνεργασία των συνεργατών μας με τους γονείς των μαθητών μας προκύπτει ως ανάγκη είτε με πρωτοβουλία τους ύστερα από την εξατομικευμένη επικοινωνία με τους μαθητές είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των γονέων, εφόσον αυτοί αναγνωρίζουν σχετική ανάγκη ή αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης των παιδιών στο σπίτι.

Αυτονόητο θεωρείται ότι:

α) επαγγελματικού επιπέδου εχεμύθεια διακρίνει την δράση τφων συνεργατών μας στον χώρο του Φροντιστηρίου και

β) στην Διεύθυνση και, κατ' επέκταση, στους διδάσκοντες της Αλκής διοχετεύονται φειδωλά εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο στον βαθμό που αυτό είναι παιδαγωγικά επωφελές και επιβεβλημένο.

Παράλληλα, οι συνεργάτες μας παίζουν θεσμικά στρατηγικό ρόλο στους τομείς της αξιολόγησης της Αλκής από τους γονείς και τους μαθητές της και στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της ακαδημαϊκής μας προσπάθειας, στις οποίες δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα.

Τέλος, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, οι συνεργάτες μας μας παρέχουν την δυνατότητα διεξαγωγής σταθμισμένων και σύγχρονων σχετικών τεστ είτε κατά την διάρκεια της φοίτησης των μαθητών είτε κατά την περίοδο συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων Επιλογής Υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ενημερώσου. Σχεδίασε το μέλλον σου. Πέτυχε με την Αλκή.

Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά από τις 09:00 το πρωί εως τις 21:00 το βράδυ για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.

Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. Περισσότερα...