Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.alki.edu.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Β. Χαραλαμπάκος & ΣΙΑ, Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Δήμητρας 8 στο Μαρούσι. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.alki.edu.gr προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Πιο αναλυτικά, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, των γραφικών, του κώδικα, των ήχων και του πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο.

Το www.alki.edu.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.alki.edu.gr για το περιεχόμενό τους ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών.
Η ιστοσελίδα www.alki.edu.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Β. Χαραλαμπάκος & ΣΙΑ, Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Δήμητρας 8 στο Μαρούσι. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.alki.edu.gr προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Πιο αναλυτικά, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, των γραφικών, του κώδικα, των ήχων και του πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο.

Το www.alki.edu.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.alki.edu.gr για το περιεχόμενό τους ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών.

Ο χρήστης του www.alki.edu.gr ευθύνεται απέναντι στο www.alki.edu.gr και τους συνεργάτες του για τη χρήση των υπηρεσιών του www.alki.edu.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.alki.edu.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.alki.edu.gr, στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το www.alki.edu.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει, με την προβολή περιγραφών, φωτογραφιών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου www.alki.edu.gr

Το www.alki.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.alki.edu.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.alki.edu.gr

Στην περίπτωση που ένας χρήστης θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα, να λάβει πληροφορίες για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, να εκφράσει κάποιο παράπονο ή να κάνει ένα σχόλιο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας από τη σελίδα επικοινωνίας της ιστοσελίδας και εμείς θα ανταποκριθούμε άμεσα για την εξυπηρετήσή του.Ο χρήστης του www.alki.edu.gr ευθύνεται απέναντι στο www.alki.edu.gr και τους συνεργάτες του για τη χρήση των υπηρεσιών του www.alki.edu.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το www.alki.edu.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει με την προβολή περιγραφών, φωτογραφιών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου www.alki.edu.gr

Το www.alki.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.alki.edu.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.alki.edu.gr

Στην περίπτωση που ένας χρήστης θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα, να λάβει πληροφορίες για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, να εκφράσει κάποιο παράπονο ή να κάνει ένα σχόλιο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας από τη σελίδα επικοινωνίας της ιστοσελίδας και εμείς θα ανταποκριθούμε άμεσα για την εξυπηρετήσή του.

Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. Περισσότερα...