Γυμνάσιο

Πενταμελή Τμήματα
Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικοί
Ενισχυμένο Πρόγραμμα
Ώρες μελέτης
Έλεγχος και αξιολόγηση φοίτησης
Μελέτη για μαθητές Γυμνασίου

Μελέτη για μαθητές Γυμνασίου

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Αλκή διαθέτει τις εγκαταστάσεις του για χρήση από τους μαθητές του Γυμνασίου που επιθυμούν να μελετήσουν σε ένα ήσυχο περιβάλλον, με πρόσβαση στους έμπειρους καθηγητές μας για επίλυση αποριών και καθοδήγηση.

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν το διάβασμά τους σε ένα χώρο που προδιαθέτει την συγκεντρωμένη μελέτη, γνωρίζοντας ότι έχουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονται.

Ενημερώσου. Σχεδίασε το μέλλον σου. Πέτυχε με την Αλκή.

Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά από τις 09:00 το πρωί εως τις 21:00 το βράδυ για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.